Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) är en modern och attraktiv utbildning som ger dig den kompetens du behöver för att arbeta inom vård- och omsorgssektorn.

På VO-programmet lär du dig om människan, om hur människokroppen fungerar, om psykiska sjukdomar och om kroppsliga sjukdomar och om hur man ska agera vid till exempel hjärtstopp. Vi varvar teori och praktik både inne i skolan och ute på olika praktikplatser. Människan och allt runt omkring är en helhet, därför har etik, psykologi och kunskap om olika kulturer stort utrymme i utbildningen. Du är ute på praktik ungefär fem veckor per läsår.

Du får behörighet att arbeta som undersköterska eller personlig assistent direkt efter att du tagit din gymnasieexamen. Du kan välja att gå antingen en yrkesförberedande eller en högskoleförberedande inriktning.

Om du läser högskoleförberedande inriktning kan du efter dina gymnasiestudier läsa vidare till exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, socionom eller psykolog.

Reportage om från vård- och omsorgscollege  på Fredrika Bremergymnasiet

Film om vård- och omsorgsprogrammet på Fredrika Bremergymnasiet

Vård- och omsorgscollege Stockholm

Fredrika Bremergymnasiet ingår i Vård- och omsorgscollege Stockholm som är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare och syftar till att fler ska välja att utbilda sig inom vård och omsorg. Utbildningarna ska dessutom hålla hög kvalitet. Certifieringen till Vård- och Omsorgscollege är en kvalitetsstämpel.

Läs mer om Vård- och Omsorgscollege

Senast uppdaterad: 17 november 2020