Fredrika Bremergymnasiet

Aktuellt

Fem barn i grundskolan står vid tavlan och tittar in i kameran. De ser glada ut.

2021-11-25
Ställ frågor till utbildningsförvaltningen och förtroendevalda politiker

Nu vill höra mer om vad du vill veta om utbildning i Haninge kommun. Den 7 december håller utbildningsförvaltningen i den årliga skoldialogen på kulturhuset i Handen på Poseidons torg 8. Det är en aktivitet som utbildningsförvaltningen driver tillsammans med de förtroendevalda politikerna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grund- och förskolenämnden i Haninge kommun, för att få tillfälle att träffa och höra mer om medborgares olika frågor som rör barn och ungas skolgång och utbildningsfrågor i kommunen.

Bild tagen uppifrån på elever

2021-11-18
Nya profiler inför kommande läsår

Fredrika Bremergymnasiet kommer inför nästa läsår 22/23 att erbjuda 16 nya profiler inom så väl högskoleförberedande som yrkesförberedande utbildningar.

Tre barn som sitter runt en padda i  ett klassrum

2021-11-16
Historiska budgetsatsningar på förskolan och skolan

Fler pedagoger i förskolan, ökad likvärdighet i skolan och förskolan samt en stärkt vuxenutbildning. Det är några av satsningarna i grund- och förskolenämndens samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budgetar för 2022. Elevpengen får en historisk höjning med sju procent.

En grupp studenter som går utanför Stockholms universitet

2021-11-10
Haninge allt populärare bland lärarstudenter

Haninge kommun har i år klättrat i Universum Sveriges rankning av de 50 mest populära arbetsgivarna bland förskollärar- och lärarstudenter. En utvärdering visar samtidigt att nästan samtliga av de som gör sin lärarpraktik i kommunen är nöjda med mottagandet. En majoritet skulle välja Haninge om de skulle söka lärarjobb i dag. Utöver satsningen på studenter utökas budgeten för att stärka lärarbehörigheten kommande år.

Padelvinnare

2021-11-02
Padelturnering

29 oktober genomförda Fredrika Bremergymnasiets IF skolans första Padelturnering någonsin. Det var ca 40 duktiga elever som deltog under några svettiga timmar.

Gruppbild utomhus på personal och elever från Vård och omsorgscollege

2021-10-26
Vård- och omsorgscollege firar omcertifiering

Centrum Vux och Fredrika Bremergymnasiet firade den 25 oktober att de har omcertifierats som vård- och omsorgscollege. Certifieringen är ett kvitto på att utbildningen bedrivs av högsta kvalitet.