Lärmiljö

På Fredrika Bremergymnasiet lägger vi stor vikt vid vår gemensamma lärmiljö. Alla de miljöer där du som elev befinner dig i under en skoldag ska vara tillgängliga, trygga och inspirerande.

Självklart ska skolan vara fri från kränkningar och störande inslag. Som elev hos oss ska du alltid känna trygghet i att du blir tagen på allvar om du vänder dig till någon ur personalen.

Senast uppdaterad: 16 december 2019