Trygghet och studiero

Foto: Mostphotos

På Fredrika Bremergymnasiet vill vi att alla ska visa respekt för varandras olikheter -- såväl elever som vuxna. Personal ska upptäcka, och reagera mot, alla former av kränkande behandling. Inga elever ska vara rädda för andra elever eller för personal på skolan.

Personalen tar ansvar inte bara i klassrummen, utan också i korridorer, vid entréer och på skolgården.

Fredrika Bremergymnasiet har flera skolvärdar/elevassistenter som arbetar förebyggande i gemensamma utrymmen.

När undervisning sker ska eleverna göra det som läraren har planerat. Varje lektion har en förutbestämd struktur som ska främja tydlighet och underlätta för lärarnas ledarskap.

Tydliga ordningsregler, som tas fram tillsammans med eleverna, uppdateras varje år. Lärare och skolledning reagerar när någon bryter mot reglerna.

Kontakt för den här sidan: fredrikabremergymnasiet@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 augusti 2018