Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Inflytande och delaktighet

På Fredrika Bremergymnasiet är elevinflytande viktigt! Vi arbetar för att elevernas inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö ökar. Vi vill att ni elever är delaktiga, gör era röster hörda och vet att de räknas!

Foto: Kenneth Hellman

Så här organiserar vi elevinflytandet:

Klassråd = Elever + mentor

Klassråd genomförs i varje klass ungefär en gång per månad. Här pratar du med dina klasskompisar om hur det fungerar med schema, lärare, lektionsinnehåll och så vidare. Klassrådsprotokollet lämnas till ansvarig biträdande rektor. Ordföranden tar med sig frågorna till elevforum.

Elevforum = Elever, lärare från programmet och ansvarig biträdande rektor

Vid varje möte ska valda representanter från klasserna vara närvarande alternativt hela programmet samlas. Här tas frågor som gäller programmet upp, till exempel schema, material, studier, samarbeten och APL. Biträdande rektor, som är lärarnas närmaste chef, sitter med för att höra elevernas synpunkter.

Fredrikaforum = Elevrepresentanter från programmen tillsammans med rektor

Här tas skolövergripande frågor upp tillsammans med rektor. Det kan till exempel vara principer, ordningsregler, samarbeten och likabehandlingsarbetet. Rektor ansvarar därefter för att frågor som eleverna lyfter hanteras av ansvarig chef i organisationen.

Elevutvärderingar

För att säkerställa att vi fångar upp elevernas synpunkter på undervisningen ges alla elever möjlighet att utvärdera sin egen och lärarnas insatser varje termin. Lärarna har dessutom ett särskilt uppdrag att regelbundet låta eleverna påverka undervisnings- och redovisningsformer.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2018