Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett studieförberedande program som ger behörighet till de samhällsvetenskapliga utbildningarna på högskola/universitet.

Programmet ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Fredrika Bremergymnasiet erbjuder en flexibel struktur med två inriktningar, en mot ekonomi och en mot juridik.

Inriktning Ekonomi

Ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi öppnar vägarna för dig som vill studera vidare på högskolan. Ämnen som är specifika för utbildningen är företagsekonomi, redovisning, marknadsföring, kalkylering och finansiering.

I ämnet företagsekonomi får du kunskaper om företagens roll i samhället. Du övar även upp din förmåga att ta initiativ och ansvar då vi delvis arbetar med ämnesövergripande projekt. Utbildningen ska även utveckla dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar i yrken inom samhällsekonomi, marknadsföring och som egen företagare. Utbildningen syftar till att stimulera intresset för entreprenörskap. Under utbildningens tredje år kommer du att starta ett eget företag genom Ung Företagsamhet.

Efter studierna Ekonomiprogrammet är ett studieförberedande program som ger dig särskild behörighet till många intressanta högskoleutbildningar vilka leder till yrken som ekonom, jurist, revisor, mäklare, utredare, projektledare. Kunskaperna du tillägnat dig under studietiden genom Ung Företagsamhet ger en god insikt i hur företag byggs upp och drivs framåt.

Inriktning Juridik

På ekonomiprogrammet med inriktningen juridik lär du dig vikten av rättsordning i ett demokratiskt samhälle och hur olika beslut i EU och andra länder kan påverka ett företag. Du får kunskaper om vårt rättssystem och företagens villkor. Du får en förståelse som gör det möjligt att analysera, bedöma och lösa juridiska problem både affärsjuridiskt och civilrättsligt. Du kommer att få fördjupa dig i olika rättsfall: Vad är rätt och vad är fel enligt lagen? Du kommer att läsa både filosofi och psykologi för att lära dig hur människan reagerar, fungerar, tänker och känner i olika situationer.

Efter studierna Studier i juridik är din biljett till högskolan inom områden som juridik, affärsjuridik eller samhällsstudier med juridik som tyngdpunkt. Du förbereder dig för yrken som advokat, åklagare, affärsjurist eller varför inte jobba med juridiska frågor kring idrott eller nöjesvärlden. Du kan givetvis satsa på studier och arbete utomlands.

Film om ekonomiprogrammet på Fredrika Bremergymnasiet

Senast uppdaterad: 17 november 2020