VVS- och fastighetsprogrammet

Foto: Fredrik Hjerling

VVS och fastighetsprogrammet är en lärlingsutbildning där du kombinerar praktiskt arbete, kreativt lösningsfokus och förmågan att planera olika typer av uppdrag. Utförandet av praktiken kan ske både på byggarbetsplatser och vid servicearbeten i bostäder. Det är en utbildning med goda möjligheter till anställning som VVS-montör, eftersom du i ett tidigt skede av din utbildning hittar din yrkesidentitet genom kontakt med arbetslivet.

Fokusområden

  • Lärlingsutbildning  - yrkesutbildningen är förlagd på arbetsplats
  • Klassrummet flyttar ut till verkligheten
  • Eget ansvar och förmåga till god vuxenkontakt
  • Entreprenörskap och företagande

Mer om lärlingsutbildning till VVS-montör
Under hösten i årskurs ett  går du ut till ett företag två dagar i veckan, torsdag-fredag, med start i oktober månad efter att du fått en introduktion av verktyg, material och begrepp inom arbetsområdet. På arbetsplatsen tilldelas du en handledare som lägger upp din lärlingstid i samråd med skolans lärare.

I årskurs två och tre ökar tiden på arbetsplatsen till tre dagar i veckan, måndag-onsdag. Du får tidig kontakt med arbetslivet vilket gör att våra elever ofta erbjuds anställning efter examen. Uppföljning och utvärdering av din kunskapsutveckling på lärlingsplatsen sker genom en digital plattform som både lärare, handledare och elev delar med varandra. Klassen delger varandra veckans olika arbetsmoment, vilket gör att du får god kännedom kring flera kunskapsområden  inom VVS.

Efter gymnasiet
Det finns goda möjligheter till anställning direkt efter gymnasiet. Du kan även vidareutbilda dig till VVS-projektör, VVS-ingenjör, projektledare eller arbetsledare. Du kanske även funderar på att starta eget företag? Det förbereder vi dig för.

Senast uppdaterad: 18 november 2021