Teknikprogrammet

Teknikprogrammet (TE) är ett högskoleförberedande program som ger dig god teoretisk grund och stora valmöjligheter till vidare studier. Det är programmet för dig som tycker om matematik och fysik och är teknikintresserad. 

Hos oss på Fredrika Bremergymnasiet finns inriktningarna Design, Informations- och medieteknik, Teknikvetenskap och Samhällsbyggnad och miljö. Oavsett vilken inriktning du väljer har du möjlighet att, genom de tillval du gör, få särskild behörighet till bland annat civilingenjörsutbildningarna på landets tekniska högskolor.

Inriktning Design

Det här är inriktningen för dig som är intresserad av produkters design, konstruktion och funktion. Inriktningen design på teknikprogrammet ger dig verktygen att omvandla dina idéer till färdiga produkter inom en rad spännande områden. Hos oss lär du dig att designa, konstruera och presentera förslag och prototyper både digitalt i 3D och för hand. Vi arbetar utifrån ett funktionellt, estetiskt, ekonomiskt, socialt och hållbart perspektiv.

Efter gymnasiet kan du läsa vidare på någon av landets design-, ingenjörs-, arkitekt-, miljö- eller samhällsbyggnadstekniska utbildningar, men har samtidigt en bra och bred grund för fortsatta studier vid universitet eller högskola.

Inriktning Informations- och medieteknik

Vill du lära dig att skriva kod? Det här är inriktningen för dig som är är intresserad av datorkommunikation, digital media och programmering. Kanske vill du bli nätverkstekniker, programmerare, webbadministratör eller UX-designer?

Här får du lära dig hur en dator är uppbyggd från grunden, samt hur den kommunicerar med andra datorer och nätverk. Datorteknik och kommunikationsteknik är inriktningens bas och utifrån den kan du så småningom släppa loss dina kreativa sidor och skapa med digitala verktyg.

Efter gymnasiet är du väl förberedd för någon av landets ingenjörs- eller datortekniska utbildningar så väl som andra inriktningar vid universitet eller högskola.

Inriktning Teknikvetenskap

Den här inriktningen förbereder dig för fortsatta studier inom teknik och passar framför allt dig som har siktet inställt på att bli civilingenjör, högskoleingenjör, forskare eller systemutvecklare. Här jobbar du med teknisk problemlösning med utgångspunkt i tekniken, matematiken eller fysiken.

Efter gymnasiet kan du läsa på en teknisk högskola eller universitet och välja mellan en stor mängd utbildningar.

Inriktning Samhällsbyggande och miljö

Är du intresserad av att med teknikens hjälp skapa en bättre och smartare värld? Här får du arbeta med spännande, viktiga och varierade uppgifter och lära dig presentera egna förslag inom både arkitektur, samhällsbyggande och miljö. Du kommer få arbeta med allt från nya byggnader, rum och utemiljöer till planering av större områden och miljöer som alla är kopplade till verkligheten.

Efter gymnasiet kan du läsa vidare på någon av landets ingenjörs-, arkitekt-, miljö- eller samhällsbyggnadstekniska utbildningar. Programmet ger dig självklart en bred grund för fortsatta studier vid andra inriktningar vid universitet och högskola.

Film om teknikprogrammet på Fredrika Bremergymnasiet

Kontakt för den här sidan: fredrikabremergymnasiet@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 september 2018