Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och IT-administratör.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Den ska också utveckla deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande.

En elev som går tre år på Försäljnings- och serviceprogrammet på Fredrika Bremergymnasiet ska under sin utbildning få:

  • En god inblick i olika yrkesroller (genom APL som följer med under hela utbildningen)
  • Praktisk övning och teoretisk grund för entreprenöriellt arbete
  • Förmåga att uttrycka sig med anpassning till olika sammanhang
  • Självförtroende att utsätta sig för nya situationer och utvecklas som människa
  • Social kompetens och samarbetsförmåga för sitt framtida yrkesliv
  • Möjlighet att utveckla god studieteknik, enskilt och i grupp
  • Uppmuntran att delta i beslut som rör undervisningens upplägg och innehåll, för att utveckla sitt eget elevinflytande
  • God beredskap inför högre studier

Film om Försäljnings- och serviceprogrammet på Fredrika Bremergymnasiet

 

Senast uppdaterad: 7 oktober 2021