Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet finns för dig som är intresserad av hur vår värld fungerar – från mikronivå, atomens uppbyggnad till makronivå, universums uppbyggnad. Vi erbjuder dig en bred naturvetenskaplig utbildning med möjlighet att fördjupa dig inom olika områden. Under de första två åren lägger vi den naturvetenskapliga grunden då båda inriktningarna läser tillsammans. Inför årskurs tre väljer du beroende på intresse någon av våra tre profiler men fortsätter i samma klass. Du som är akademielev har akademiprofil oavsett inriktning.

Fokusområden

  • Bred behörighet till högskola och universitet
  • Engagerade och behöriga lärare med lång erfarenhet
  • Välutrustade laborationssalar kombinerar teori och praktik
  • God gemenskap med friluftsliv/exkursion och övernattning

Våra inriktningar och profiler

Naturvetenskap
Naturvetenskapen bygger på logiskt och matematiskt tänkande. I profilen Naturvetenskap fortsätter du utveckla dina kunskaper inom matematiken genom att läsa Matematik 5. Genom exkursioner och laborationer kommer du också fördjupa dina kunskaper inom kemi och biologi. 

Klimat och miljö
Miljöfrågor är ofta komplexa då det finns många olika aspekter att ta hänsyn till. I profilen Klimat och miljö utvecklar du dina kunskaper om hur vi på olika sätt påverkar miljön, vilka krafter som styr samt hur olika problem kan behandlas. För att bättre förstå miljöfrågorna kommer du med hjälp av exkursioner och laborationer också fördjupa dina kunskaper inom kemi och biologi. 

Ekonomi
Naturvetenskapen är viktig inom en rad olika områden och branscher. Inom profilen Ekonomi lär du dig hur företag fungerar och hur det entreprenöriella tankesättet kan föra idéer vidare. Du kommer också få en inblick i hur den internationella ekonomin fungerar och på olika sätt styr handeln och produktionen.

Efter gymnasiet
Naturvetenskapsprogrammet ger en bred behörighet till många olika högskoleutbildningar. Många av våra elever läser vidare inom det naturvetenskapliga området till t ex läkare, tandläkare, civilingenjör, apotekare, biomedicinsk analytiker, fysiker, kemist, biolog, eller sjuksköterska men också till yrken som civilekonom, jurist, lärare och socionom.

Senast uppdaterad: 18 november 2021