Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet (NA) är för dig som är intresserad av hur vår värld fungerar från mikronivå, atomens uppbyggnad till makronivå, universums uppbyggnad. Vi erbjuder dig en bred utbildning med möjlighet att fördjupa dig inom olika områden. Hos oss på Fredrika Bremergymnasiet kan du välja mellan inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle.

Grunden i naturvetenskapsprogrammet är matematik, fysik, kemi och biologi. Hos oss får du god tillgång till moderna och ändamålsenliga laborationssalar där du får omsätta de naturvetenskapliga teorierna i praktik. Vi jobbar med problemlösning och där du utvecklar ditt logiska, kritiska och vetenskapliga tänkande. Det naturvetenskapliga programmet ger dig behörighet till högskolornas och universitetens utbildningar.

Inriktning naturvetenskap

Här fördjupar du dig inom matematik, kemi, fysik och biologi. Hos oss kommer du att utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Med hjälp av experiment, laborationer och fältstudier kommer du att få verktyg att beskriva din omvärld på ett naturvetenskapligt sätt.

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Den här inriktningen är för dig som vill bredda dig en bit utanför det naturvetenskapliga området. Utbildningen ger en naturvetenskaplig bas med inriktning på naturvetenskapens inverkan på miljö- och samhällsfrågor. Du utvecklar dina kunskaper inom naturvetenskapen samtidigt som du studerar samhällskunskap och geografi. Det betyder att du får en fördjupad förståelse för samspelet mellan natur, samhälle och teknik.

Film om naturvetenskapsprogrammet på Fredrika Bremergymnasiet

Senast uppdaterad: 8 april 2021