Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) är programmet för dig med ett stort intresse för omvärlden och en önskan om att göra skillnad i samhället. Hos oss finns inriktningarna beteendevetenskap, medier, information och kommunikation, och samhällsvetenskap.

För Fredrika Bremergymnasiet är FN en central del av verksamheten. Det innebär att vi arbetar med mänskliga rättigheter, fred och säkerhet, demokrati och andra globala frågor. Varje år anordnar vi det populära FN-rollspelet där du får leva dig in i rollen som FN-representant och skapa resolutioner.

Alla elever kan också välja entreprenörskap som fördjupningskurs, där man kan driva UF-företag. Där får du möjlighet att driva ett eget företag eller projekt. Det kan till exempel handla om att skapa event, driva sociala företag som arbetar med välgörenhet, eller andra typer av företag. Din fantasi sätter gränsen.

Du har alltid möjlighet att välja behörighetsgivande kurser och meritpoängskurser hos oss såsom engelska 7, matematik 3, naturkunskap 2 och högre steg i moderna språk. Dessutom finns Humanistisk-Samhällsvetenskaplig specialisering där du kan fördjupa dig i kriminologi. Individuella valet har ett stort utbud med bland annat estetiska kurser och idrottskurser.

Inriktning beteendevetenskap

Den här inriktningen är valet för dig som vill lära dig mer om människors socialisation, utveckling och samspel i olika sammanhang. Du fördjupar dig i förståelsen av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ger dig också kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap.

Fältstudier, studiebesök, temaveckor och besök av utomstående föreläsare utgör viktiga delar av utbildningen. Fredrika Bremergymnasiet har lång erfarenhet av undervisning i ämnen som psykologi, sociologi och pedagogik. Dina tre år hos oss gör dig väl förberedd för fortsatta studier på högskola inom till exempel psykologi, sociologi, kriminologi, statsvetenskap, juridik, nationalekonomi eller ledarskap.

Inriktning samhällsvetenskap

Vår samhällsvetenskapliga inriktning är valet för dig som vill vara med och påverka utvecklingen i samhället nationellt och globalt. Kanske vill du bli diplomat, biståndsarbetare eller jurist? Profilen på programmet präglas starkt av internationella frågor och att vi är en certifierad FN-skola. Här läser du mer historia, religion och samhällskunskap och internationella relationer.

Vi samarbetar även med Röda korset i våra fördjupningskurser. Där arbetar vi med humanitet och kreativitet genom socialt entreprenörskap där du genomför projekt som kan göra verklig skillnad. Tidigare har elever samlat in pengar till barnhem i Bosnien och till romska barn i Makedonien. I ett pågående projekt hjälper vi syriska flyktingar, både i Sverige och i Syrien. Våra elever har genom samarbetet med Röda korset deltagit i rollspel där de fått leva sig in i flyktingars situation. Röda korset kan dessutom hjälpa till med material och idéer inför gymnasiearbetet.

Film om samhällsvetenskapsprogrammet på Fredrika Bremergymnasiet

Senast uppdaterad: 17 november 2020