Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är för dig som vill studera vidare efter gymnasiet och har ett stort intresse för att förstå hur omvärlden fungerar, såväl på samhällsnivå som på individnivå. Här lär du dig om hur människor agerar som individer och i grupp och hur detta påverkar samhället vi lever i samt lär dig att förstå globala skeenden.

Fokusområden

  • Hur världen fungerar
  • Hur samhället fungerar
  • Hur människan fungerar
  • God gemenskap i hemvisten på skolan

Våra profiler och inriktningar

Kriminologi
På Fredrika Bremergymnasiet har vi en gedigen erfarenhet av att undervisa i kriminologi. Väljer du inriktningen kriminologi läser du två kurser i kriminologi. I kriminologikurserna fördjupar vi oss bl.a i kriminalitetens orsaker, konsekvenser och åtgärder.Vad finns det för orsaker till kriminalitet? Vilka blir konsekvenserna för individen och samhället av kriminalitet? Vilka metoder kan förebygga och förhindra kriminalitet? Föreläsningar, fältstudier och studiebesök är en del i kurserna.
Du kommer också att läsa ämnen som sociologi, psykologi och filosofi. 

Socialt arbete
Det finns ett stort intresse för att jobba med människor. Denna profil förbereder dig på vidare studier för just detta. Utöver att läsa psykologi, filosofi och sociologi kommer du läsa programfördjupningskurser som förbereder dig att möta och leda människor. Du kommer lära dig om människors levnadsmiljöer, hur människor påverkas i olika sociala sammanhang. Du kommer också lära dig om kulturer och kulturmötens påverkan på människor.

Internationell profil
Internationell profil riktar sig till dig som vill lära dig mer om de stora skeendena som formar vår värld. Du lär dig om internationella relationer, fred och konflikter samt hur människor påverkas av att på grund av olika anledningar försättas i flykt. Du kommer också få insikt i de möjligheter och svårigheter olika internationella organisationer och samfund står inför när det gäller att förbättra tillvaron för människor. Den internationella profilen kommer också ta dig på studiebesök ut i världen för att ge dig en fördjupad förståelse för vår omvärld.

Bild och skapande
Bild och skapande ger dig möjlighet att utforska din kreativa sida såväl som ditt intresse för samhället. Utbildningen ger dig en bred grund att stå på. Du lär dig även att skapa och illustrera utifrån uppdragsbeskrivningar som ofta tar avstamp i en genomtänkt analys.

Efter gymnasiet
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och riktar sig till dig som vill studera vidare. Några av de utbildningar som våra elever går vidare till är mot yrken som t ex socionom, psykolog, kurator, lärare, kommunikatör, studie- och yrkesvägledare, journalist, bibliotekarie eller fastighetsmäklare.

Senast uppdaterad: 18 november 2021