Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här jobbar vi

Vårt mål är att skapa utbildning av hög kvalitet riktad till våra elever. Alla elever ska vara delaktiga och stimuleras till att nå allt högre kunskapsnivåer. Våra lärare ska ha höga förväntningar på eleverna, sig själva och på övrig personal på skolan.

Foto: Fredrik Hjerling

Tydlighet, uppskattning och engagemang ska prägla verksamheten. Elever ska bli tankemässigt utmanade och stimulerade på lektionerna och i skolmiljön i övrigt. Alla elever ska känna sig trygga och känna studiero i skolan. Undervisningen, bedömningen och betygssättningen ska vara likvärdig för alla elever. Alla elever och all personal ska ha en god arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial.

Skolans systematiska kvalitetsarbete

Skolans systematiska kvalitetsarbete syftar till att minska avståndet mellan mål och genomförande, öka skolans attraktivitet och i slutändan förbättra skolans resultat.

Resultatuppföljningar sker genom att betygsresultat, elevenkäter och närvarostatistik analyseras. Analyserna ska ske på olika nivåer: av enskilda lärare tillsammans med sina elever, av arbetslag utifrån gemensamma elevgrupper och av ledningsgruppen på skolnivå.

Analyserna ska leda till beslut om åtgärder som utvecklar arbetslagets elever, personalen och skolan som helhet.

Årligen tas verksamhetsplan fram för Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden där betydelsefulla insatser för nämnden och Fredrika Bremergymnasiet framgår. Årets Verksamhetsplan hittar du här på hemsidan. 

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022