Organisation och ledning

Ledningsgruppen Ledningsgruppen Foto: Fredrik Andersson

Fredrika Bremergymnasiet är en skola och ett rektorsområde. Rektor har det huvudsakliga och övergripande ansvaret för hela verksamheten. Skolan är indelad i verksamhetsområden där varje område leds av en biträdande rektor som under rektors ledning har ansvar för utbildning, elevärenden, personal och ekonomi inom sitt område.

Lärarna är organiserade i arbetslag kring gemensamma elever. Varje arbetslag leds av biträdande rektor med stöttning av en programsamordnare. Biträdande rektorer ansvarar för arbetslagets elever och för pedagogisk utveckling. Organisationen bygger på övertygelsen att undervisning av gemensamma elever är den viktigaste grunden för lärares samarbete.

Administrativ chef ansvarar för administration, ekonomi, lokaler samt servicefunktionerna (restaurang, vaktmästeri och IT-drift).

Senast uppdaterad: 14 februari 2022