Prövning

Foto: Mostphotos

Med anledning av coronaviruset Covid-19 erbjuder vi i vår endast prövningar i några få ämnen och endast ett fåtal platser per ämne. Läs noga igenom informationen nedan innan du anmäler dig till en prövning.

Vad är en prövning?

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand enligt den nationella kursplanen som du finner på skolverkets hemsida och sedan tentar av hela kursen. För att få göra en prövning måste du ha fyllt 20 år eller avslutat en gymnasieutbildning.

Prövningen består av en skriftlig del (skrivs i aulan på Fredrika Bremergymnasiet och kan ta upp till fyra timmar) och i vissa kursprövningar kan även ytterligare muntliga uppgifter/prov ingå. Det sammanlagda resultatet av dessa utgör ditt betyg. Dina kunskaper bedöms av en legitimerad lärare. Du får inte göra en prövning på en kurs du redan är inskriven på.

Observera att du endast kan pröva i en kurs per tillfälle.

Om du vill skriva prövning i fler än en kurs behöver du förmodligen planera dina Prövningar till fler skolor då det inte går att skriva fler än en prövning under samma tillfälle.

I laborativa kurser ska genomförda laborativa moment styrkas med intyg från tidigare skola.

Avgift, deadline och villkor för prövning 

 • För att din anmälan skall bli giltig så krävs att du betalat in administrationsavgiften på 500 kr/kurs inom 48 timmar fr.o.m. anmälningsdag, annars förlorar du din plats på prövningen. Information om hur du betalar avgiften får du i ett popup fönster (Bekräftelsemeddelande) när du skickar in din anmälan via formuläret.
 • Särskilda regler gäller för elever födda 2001- 2002 och som slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller studiebevis under 2020 eller 2021 mellan den 17 juli 2021 och den 31 december 2021. Dessa elever kan få en sänkt avgift för att genomföra prövningarna under hösten 2021.
  Avgiften är 150 kronor för prövningstillfälle per kurs. Om eleven inte är född 2001/ 2002 men avslutat sin gymnasieutbildning under 20/ 21 måste eleven visa upp för skolan att den har avslutat gymnasiet under den tiden.
 • För att din anmälan skall bli giltig krävs att du betalar in prövningsavgiften annars förlorar du din plats på prövningen. Har du fått F i betyg på en kurs som du tidigare läst på Komvux behöver du inte betala prövningsavgiften. Du behöver då skicka in en kopia på ditt betyg till Olga Glomdal senast 8 oktober annars förlorar du din prövningsplats.  
 • Platserna till våra prövningar kan fyllas innan sista anmälningsdag. Det är först till kvarn som gäller!
 • Prövningen är kostnadsfri endast om du har fått F sedan innan via en vuxenutbildning (mejla till Olga Glomdal om detta och bifoga intyg i ämnet från vuxenutbildning). 
 • Det är ett fast provdatum, provtiden ej går att ändra.
 • Vi har ett begränsat antal platser till våra prövningstillfällen och anmälan stänger när vi har nått vårt maxantal. Vi har ingen reservlista.
 • Avgiften återbetalas/makuleras ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället.
 • Om man kommer försent till provtillfället så dras den tiden av från den totala provtiden, d.v.s. man får inte sitta längre tid p.g.a. försening.
 • Anmälan till prövningen är bindande (även kursvalet är bindande).

Genomförande av prövning

Viktig information

 • Alla delar i prövningarna sker på plats i våra lokaler.
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka smittspridning av coronaviruset covid-19.

Vid prövningstillfället kommer du få informationen om vilken lärare som kommer att vara ansvarig i den kursen du gör prövning i. Du ansvarar själv för att ta kontakt med läraren efter att du genomfört din skriftliga del.

Vid prövningstillfället ska du uppvisa legitimation. Prövningens samtliga prov/skrivningar och muntliga redovisningar ska genomföras under den anmälda perioden.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2021