Prövning

Foto: Mostphotos

Om du fått betyget F i en kurs har du rätt att anmäla dig till en prövning. Prövningar för elever som går på Fredrika Bremergymnasiet sker vid två tillfällen per läsår. Information om datum för dessa och anmälan går ut via skolans lärplattform. I samband med anmälan får du instruktioner av prövningsansvarig lärare.

Om du inte längre är elev på skolan och vill anmäla dig till en prövning hänvisas du i första hand till Centrum Vux, Haninges vuxenutbildning. Det kostar då 500 kronor per prövning. Följ länken och läs mer här om hur du anmäler dig: Centrum Vux prövningar. Centrum Vux arrangerar och genomför prövningar i svenska 1-3, svenska som andraspråk 1-3, engelska 5-6, matematik 1-3, vårdämnen, ekonomiämnen och BF-ämnen.

För prövningar i engelska 7, fysik, kemi, biologi, matematik 4 anmäler du dig via länk i kolumnen till höger.

Sista dag för anmälan är 30/9. Därefter stänger vi länk för anmälan.

Prövningsdatum höstterminen 2022: Onsdag 2/11.

Vad är en prövning?

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand enligt den nationella kursplanen som du finner på Skolverkets hemsida och sedan tentar av hela kursen. För att få göra en prövning måste du ha fyllt 20 år eller avslutat en gymnasieutbildning.
Prövningen består av en skriftlig del (skrivs på plats och kan ta upp till fyra timmar) och i vissa kursprövningar kan även ytterligare muntliga uppgifter/prov ingå. Det sammanlagda resultatet av dessa utgör ditt betyg. Dina kunskaper bedöms av en legitimerad lärare. Du får inte göra en prövning på en kurs du redan är inskriven på.
Observera att du endast kan pröva i en kurs per tillfälle.

För att din anmälan skall bli giltig så krävs att du betalat in administrationsavgiften på 500 kr/kurs inom 48 timmar fr.o.m. anmälningsdag, annars förlorar du din plats på prövningen.

  • Avgiften är 500 kronor.
  • Beloppet sätts in på plusgiro 1265-8
  • Skriv denna information i meddelandefältet vid inbetalning: Ref. 2950, ditt namn, personnummer, prövning i (kursen), prövningsdatum.
  • Information om hur du betalar avgiften får du även i ett popup fönster (Bekräftelsemeddelande) när du skickar in din anmälan via formuläret.

OBS! När det gäller en elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021 får avgiften dock från och med den 17 juli 2021 uppgå till högst 150 kronor.

Mejla kopian på ditt examensbevis eller ditt studiebevis). Den tillfälligt sänkta avgiften gäller till och med den 31 december 2022, och bara för ett prövningstillfälle per kurs.

  • Platserna till våra prövningar kan fyllas innan sista anmälningsdag. Först till kvarn gäller, så anmäl dig tidigt för att säkra en plats.
  • Det är ett fast provdatum, provtiden ej går att ändra.
  • Vi har ett begränsat antal platser till våra prövningstillfällen och anmälan stänger när vi har nått vårt maxantal. 
  • Vi har ingen reservlista.
  • Avgiften återbetalas/makuleras ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället.
  • Om man kommer försent till provtillfället så dras den tiden av från den totala provtiden, d.v.s. man får inte sitta längre tid p.g.a. försening.

Senast uppdaterad: 11 september 2022