Prövning

Foto: Mostphotos

Med anledning av coronaviruset Covid-19 erbjuder vi i vår endast prövningar i några få ämnen och endast ett fåtal platser per ämne. Läs noga igenom informationen nedan innan du anmäler dig till en prövning.Prövningar våren 2021 äger rum 16 mars 2021Vad är en prövning?

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand enligt den nationella kursplanen som du finner på skolverkets hemsida och sedan tentar av hela kursen. För att få göra en prövning måste du ha fyllt 20 år eller avslutat en gymnasieutbildning.

Prövningen består av en skriftlig del (skrivs i aulan på Fredrika Bremergymnasiet och kan ta upp till fyra timmar) och i vissa kursprövningar kan även ytterligare muntliga uppgifter/prov ingå. Det sammanlagda resultatet av dessa utgör ditt betyg. Dina kunskaper bedöms av en legitimerad lärare. Du får inte göra en prövning på en kurs du redan är inskriven på.

Observera att du endast kan pröva i en kurs per tillfälle

Om du vill skriva prövning i fler än en kurs behöver du förmodligen planera dina Prövningar till fler skolor då det inte går att skriva fler än en prövning under samma tillfälle.

I laborativa kurser ska genomförda laborativa moment styrkas med intyg från tidigare skola.

Avgift, deadline och villkor för prövning 

  • För att din anmälan skall bli giltig så krävs att du betalat in administrationsavgiften på 500 kr/kurs inom 48 timmar fr.o.m. anmälningsdag, annars förlorar du din plats på prövningen. Information om hur du betalar avgiften får du i ett popup fönster (Bekräftelsemeddelande) när du skickar in din anmälan via formularet.
  • Det är först till kvarn som gäller!
  • Prövningen är kostnadsfri endast om du har fått F sedan innan via en vuxenutbildning (mejla till oss om detta och bifoga intyg i ämnet från vuxenutbildning). 
  • Det är ett fast provdatum, provtiden ej går att ändra.
  • Vi har ett begränsat antal platser till våra prövningstillfällen och anmälan stänger när vi har nått vårt maxantal. Vi har ingen reservlista.
  • Avgiften återbetalas/makuleras ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället.
  • Om man kommer försent till provtillfället så dras den tiden av från den totala provtiden, d.v.s. man får inte sitta längre tid p.g.a. försening.
  • Anmälan till prövningen är bindande (även kursvalet är bindande).

Genomförande av prövning

Vid prövningstillfället kommer du få informationen om vilken lärare som kommer att vara ansvarig i den kursen du gör prövning i. Du ansvarar själv för att ta kontakt med läraren efter att du genomfört din skriftliga del.

Vid prövningstillfället ska du uppvisa legitimation. Prövningens samtliga prov/skrivningar och muntliga redovisningar ska genomföras under den anmälda perioden.

Vem får skriva en prövning hos oss våren 2021?

För att kunna anmäla dig till prövning hos oss våren 2021 behöver du, vid anmälningstillfället, vara folkbokförd i Haninge kommun och/eller läsa kurser på CentrumVUX i Haninge.

Senast uppdaterad: 4 februari 2021