Prövning

Foto: Mostphotos

Med anledning av coronaviruset Covid-19 erbjuder vi i vår endast prövningar i några få ämnen och endast ett fåtal platser per ämne. Läs noga igenom informationen nedan innan du anmäler dig till en prövning.

Vårens prövningar

Anmälan till vårens prövningstillfälle öppnar på denna sida i slutet av vecka 3 2022.
Prel.datum för prövningstillfället är 17 mars 2022.
__________________________________________

Vad är en prövning?

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand enligt den nationella kursplanen som du finner på skolverkets hemsida och sedan tentar av hela kursen. För att få göra en prövning måste du ha fyllt 20 år eller avslutat en gymnasieutbildning.

Prövningen består av en skriftlig del (skrivs på plats på Fredrika Bremergymnasiet och kan ta upp till fyra timmar) och i vissa kursprövningar kan även ytterligare muntliga uppgifter/prov ingå. Det sammanlagda resultatet av dessa utgör ditt betyg. Dina kunskaper bedöms av en legitimerad lärare. Du får inte göra en prövning på en kurs du redan är inskriven på.

Observera att du endast kan pröva i en kurs per tillfälle.

Om du vill skriva prövning i fler än en kurs behöver du förmodligen planera dina prövningar till fler skolor då det inte går att skriva fler än en prövning under samma tillfälle.

I laborativa kurser ska genomförda laborativa moment styrkas med intyg från tidigare skola.

Avgift, deadline och villkor för prövning 

Anmälningar tas endast emot via webbformulär och betalning görs i samband med anmälan.

 • För att din anmälan skall bli giltig så krävs att du betalat in administrationsavgiften på 500 kr/kurs inom 48 timmar fr.o.m. anmälningsdag, annars förlorar du din plats på prövningen.
  • Avgiften är 500 kronor.
  • Beloppet sätts in på plusgiro 1265-8
  • Skriv denna information i meddelandefältet vid inbetalning:
   • Ref. 2950
   • ditt namn
   • personnummer
   • prövning i (kursen)
   • prövningsdatum.
  • Information om hur du betalar avgiften får du även i ett popup fönster (Bekräftelsemeddelande) när du skickar in din anmälan via formuläret.
 • Särskilda avgiftsregler
  Har du fått F i betyg på en kurs som du läst på komvux behöver du inte betala prövningsavgiften. Skicka in en kopia på ditt betyg till oss på epost till Olga Glomdal i samband med att du anmäler dig till prövningen. 
 • Tillfälligt sänkt avgift för prövning för elever som slutfört utbildning i gymnasieskolan 2020 eller 2021
  Mellan den 17 juli 2021 och den 31 december 2022 gäller att den avgift som en huvudman får ta ut för en prövning får uppgå till högst 150 kronor för en elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller studiebevis under 2020 eller 2021. Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs. Skicka in en kopia på ditt examensbevis eller studiebevis till oss på epost till Olga Glomdal i samband med att du anmäler dig till prövningen

  För övriga prövande som inte har rätt till avgiftsfri prövning får avgiften som tidigare uppgå till högst 500 kronor.

 • Platserna till våra prövningar kan fyllas innan sista anmälningsdag. Först till kvarn gäller, så anmäl dig tidigt för att säkra en plats.

 • Det är ett fast provdatum, provtiden ej går att ändra.

 • Vi har ett begränsat antal platser till våra prövningstillfällen och anmälan stänger när vi har nått vårt maxantal. Vi har ingen reservlista.
 • Avgiften återbetalas/makuleras ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället.
 • Om man kommer försent till provtillfället så dras den tiden av från den totala provtiden, d.v.s. man får inte sitta längre tid p.g.a. försening.
 • Anmälan till prövningen är bindande (även kursvalet är bindande).

Genomförande av prövning

Viktig information

 • Alla delar i prövningarna sker på plats i våra lokaler.
 • Både till skriftligt och muntligt prov behöver du ta med dig din legitimation (fotolegitimation).

  Om din prövning innehåller flera moment kommer du att kallas till nästa moment när du blivit godkänd vid det första momentet.

 • Vid prövningstillfället kommer du få informationen om vilken lärare som kommer att vara ansvarig i den kursen du gör prövning i. Du ansvarar själv för att ta kontakt med läraren efter att du genomfört din skriftliga del.
 • Prövningens samtliga prov/skrivningar och muntliga redovisningar ska genomföras under den anmälda perioden.
 • Senast fyra veckor efter prövningstillfället får du besked om vilket betyg du fått vid prövningen.

Lycka till!

Vi följer nya allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19.

 

Senast uppdaterad: 16 januari 2022