SL-kort

Elever i gymnasieskolan omfattas inte av skollagens bestämmelser om skolskjuts.

Resor för elever i gymnasieskolan regleras i lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1120). Elever som uppfyller kraven får ett SL-kort av sin gymnasieskola.

Ingen ansökan behövs.

Kontakt för den här sidan: fredrikabremergymnasiet@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 juni 2018