SL-kort

Elever i gymnasieskolan omfattas inte av skollagens bestämmelser om skolskjuts, däremot kan du uppfylla kraven för terminsbiljett.

Terminsbiljett (SL-kort, skolkort)

Du kan få kostnadsfri terminsbiljett (även kallat skolkort eller SL-kort) om gångvägen mellan hemmet och skolan är längre än sex kilometer. Vid växelvis boende ska minst ett av hemmen ligga längre än sex kilometer från skolan, och båda hemmen ska ligga i Haninge kommun.

  • Avstånd mäts med Google Maps (vägbeskrivning till fots)
  • Ersättning betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år
  • Terminsbiljetten gäller på vardagar mellan klockan 04:30 och 19:00

Elever som uppfyller kraven för terminsbiljett får den av sin gymnasieskola första skoldagen. De behöver inte ansöka om terminsbiljett.

Senast uppdaterad: 27 juni 2018