Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vision och värdegrund

Vår skola ska kännetecknas av ledorden: Kunskap, Engagemang, Mångfald och Innovation.

Foto: Kenneth Hellman

Kunskap

Vi lägger stor kraft på att våra elever ska utveckla förmågor att såväl självständigt som tillsammans med andra tillägna sig och tillämpa sina kunskaper. Vi lyfter fram såväl kunskapsmål som bildningsmål.

Våra lärare har en samsyn på vad god kvalitet innebär och deras undervisning håller både hög och jämn nivå. Undervisningen är strukturerad, tydlig, engagerande och anpassad efter varje individs unika förutsättningar så att varje enskild elev ser ett stort värde i att delta. Elever har möjlighet till stöd såväl i som utanför klassrummet.

Lärarna tydliggör vilka mål våra utbildningar har, vilka krav skolan ställer och elevernas rättigheter och skyldigheter. Personalen är medveten om att det är genom uttalade förväntningar, tydliga mål, kloka beslut och gemensamma ansträngningar vi påverkar vår måluppfyllelse och våra resultat.

Engagemang

Vår skola har stor tilltro till elevernas möjlighet att nå sina uppställda mål och varje elev bemöts med värme och respekt. Vi arbetar med att utveckla förtroendefulla relationer och tillit eftersom vi vet att det gynnar elevernas långsiktiga utveckling.

Personalen är engagerad i elevernas utveckling från första till sista dagen. Vår modell för välfungerande mentorskap är en av de viktigaste förutsättningarna för att utbildningen ska bli framgångsrik för våra elever. Våra mentorer hjälper eleverna att se utbildningens helhet.

Elevernas vårdnadshavare har en viktig roll i sina barns skolgång, men personalen på skolan lägger inte över utbildningsansvaret på varken föräldrar eller elever. Skolan ansvarar för att eleverna trivs, utvecklas och når utbildningsmålen men detta uppnås bäst genom samverkan med hemmen.

På vår skola firar vi varandras framgångar och är goda förebilder.

Mångfald

På vår skola finns en rik bredd av utbildningar och här möts ungdomar och vuxna med många olika specialintressen och drömmar.

Vi är öppna för den utveckling som sker i samhället och i världen, både som inspiration för det dagliga arbetet på skolan, men också i externa samarbeten.

Vi initierar lokala, regionala och internationella samarbeten som kommer våra elever till godo. Vår skola är elevernas väg ut i världen.

Vi är övertygade om att olikheter berikar och vi vill upprätthålla en fördomsfri dialog.

Innovation

Vi har ett positivt förhållningssätt till utveckling och utvärderar ständigt vår verksamhet och formulerar nya utmaningar. Vi använder oss av varandras tankar och idéer för att på bästa sätt förbättra vår skola. Hos oss är samarbetsviljan och nyfikenheten central.

Vi har nyfikenheten och modet att pröva nya vägar, hitta oväntade lösningar – och ibland att misslyckas.

Vår verksamhet och dess lokaler ger utrymme för glädje, kreativitet och nyfikenhet.

På vår skola stöttar vi elevföreningar och initiativ som kommer från våra elever och de ges ett reellt inflytande över sin vardag och sin utbildning.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022