Övningsskola

Fredrika Bremergymnasiet är en skola som har lång tradition att ta emot lärarstudenter från landets lärarutbildningar. Sedan våren 2016 är skolan särskilt utvald övningsskola och samarbetspartner till Stockholms Universitet.

Övningsskoleprojektet innebär att lärarstudenter från Stockholms Universitet har företräde till VFU-platser (Verksamhetsförlagd Utbildning) på Fredrika Bremergymnasiet. Övningsskoleprojektets mål är bland annat att koppla ihop lärarstudenternas studier på universitetet med verksamheten i skolan. Målet är attt höja kvaliteten i utbildningen av framtidens lärare.

Ett stort antal blivande lärare finns regelbundet på vår skola. Förutom undervisning, som alltid sker under överinseende av en ordinarie lärare, deltar VFU-studenterna även i konferenser och andra skolaktiviteter. Vi utbildar framtidens lärarkollegor!

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022