Övningsskola

Fredrika Bremergymnasiet är sedan våren 2016 särskilt utvald övningsskola till Stockholms Universitet.

Övningsskoleprojektet innebär att lärarstudenter från Stockholms Universitet har företräde till VFU-platser (Verksamhets Förlagd Utbildning) på Fredrika Bremergymnasiet. Övningsskoleprojektets mål är bland annat att koppla ihop lärarstudenternas studier på universitetet med verksamheten i skolan. Målet är attt höja kvaliteten i utbildningen av framtidens lärare.

Ett stort antal blivande lärare finns regelbundet på vår skola. Förutom undervisning, som alltid sker under överinseende av en ordinarie lärare, deltar VFU-studenterna även i konferenser och andra skolaktiviteter.

Kontakt för den här sidan: fredrikabremergymnasiet@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 juli 2018