Internationalisering

europeiska kommissionen

Fredrika Bremergymnasiet är ackrediterad Erasmus skola sedan 2022.

Vi arbetar med långsiktiga internationella utbyten för såväl personal som elever. Dessa samarbeten och utbyten med andra europeiska skolor och organisationer syftar till att ge våra elever och personal möjligheter till kunskapsutbyten och såväl som ny kunskap som erfarenheter och inspiration. 

 

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022