Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hållbarhet och miljö

Framtidens målare, byggare, ingenjörer, elektriker, jurister, politiker, chaufförer, ekonomer och sjukvårdspersonal finns alla i vår skola. Dagens ungdomar är också blivande konsumenter och behöver kunskaper för att efterfråga hållbart producerade varor och tjänster.

Foto: Robert Aspfors

Hållbar utveckling är inte ett enskilt ämne utan ett övergripande perspektiv som berörs i många kurser enligt läroplanen.

Skolledningen tillsammans med all personal har ett viktigt övergripande ansvar att vänja och fostra våra ungdomar att göra kloka val inför vuxenlivet.

Fredrika Bremergymnasiets arbete för hållbarhet utveckling

  • Vi medvetandegör elever och personal om våra val kring hållbarhet och miljö.
  • Vi väljer ekologiska produkter vid inköp i så hög utsträckning som möjligt.
  • Vi undervisar om hållbarhets- och miljöfrågor.
  • Vi lyfter fram hållbarhetsperspektivet i olika sammanhang (tex kring temadagen mot rökning)
  • Vi källsorterar förbrukningsmaterial som används i undervisningen på de yrkestekniska programmen.
  • Vi erbjuder klimatsmarta restaurangutbud i våra caféer och restauranger.
  • Vi arbetar för minskat matsvinn.
  • Vi minskar beroendet av papperskopior genom att använda de digitala möjligheter som elever och lärare har.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022