Hållbarhet och miljö

Foto: Robert Aspfors

Framtidens målare, byggare, ingenjörer, elektriker, jurister, politiker, chaufförer, ekonomer och sjukvårdspersonal finns alla i vår skola. Dagens ungdomar är också blivande konsumenter och behöver kunskaper för att efterfråga hållbart producerade varor och tjänster.

Hållbar utveckling är inte ett enskilt ämne utan ett övergripande perspektiv som berörs i många kurser enligt läroplanen.

Skolledningen tillsammans med all personal har ett viktigt övergripande ansvar att vänja och fostra våra ungdomar att göra kloka val inför vuxenlivet.

Fredrika Bremergymnasiets arbete för hållbarhet utveckling

  • Vi medvetandegör elever och personal om våra val kring hållbarhet och miljö.
  • Vi väljer ekologiska produkter vid inköp i så hög utsträckning som möjligt.
  • Vi undervisar om hållbarhets- och miljöfrågor.
  • Vi lyfter fram hållbarhetsperspektivet i olika sammanhang (tex kring temadagen mot rökning)
  • Vi källsorterar förbrukningsmaterial som används i undervisningen på de yrkestekniska programmen.
  • Vi erbjuder klimatsmarta restaurangutbud i våra caféer och restauranger.
  • Vi arbetar för minskat matsvinn.
  • Vi minskar beroendet av papperskopior genom att använda de digitala möjligheter som elever och lärare har.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022