Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Sjuk- och frånvaroanmälan

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men har du börjat studera är du skyldig att delta i undervisningen för att visa vad du kan och för att lära nytt och utvecklas. Förutom undervisning i klassrummet, kan det innebära självständiga arbetsuppgifter i och utanför skolan på institutioner, arbetsplatser och liknande.

Det är läraren som bedömer om du deltagit i undervisningen och registrerar närvaro. Skolan ska informera dina föräldrar/vårdnadshavare om din skolsituation och frånvaro. Har din lärare givit dig felaktig frånvaro? Kontakta den lärare som satt frånvaron snarast.

Frånvaroanmälan

Du som är förälder/vårdnadshavare ska anmäla sjukfrånvaro före klockan 08.00 i Unikum. Myndig elev kan själv anmäla frånvaro.

Om frånvaroanmälan sker efter klockan 08.00 registreras giltig frånvaro från den tid då samtalet sker och resten av den dagen.

Från dag åtta krävs läkarintyg – kontakta skolan igen. Sjukanmälan eller ledighet i efterhand godtas inte.

Under APL (praktikperioder) ska eleven också meddela sin handledare på arbetsplatsen.

Giltig frånvaro

  • Sjukanmälan – gjord samma dag före klockan 08.00.
  • Akut läkarbesök eller akut besök hos skolans elevhälsa räknas som giltig sjukfrånvaro. Bifoga intyg från läkare eller elevhälsopersonal.
  • Av mentor beviljad ledighet för högst tre dagar i följd.
  • Av biträdande rektor eller rektor beviljad ledighet enligt skolans regler för ledighet.

Även vid hög giltig frånvaro kan eleven uppmanas besöka skolsköterska eller läkare. Misstänker skolan skolk kan detta rapporteras till CSN.

Frånvaro utan giltigt skäl

All frånvaro som inte är giltig frånvaro eller avslag på ledighetsansökan räknas som ogiltig.

Senast uppdaterad: 5 september 2022