Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ledighetsansökan

Vi på Fredrika Bremergymnasiet lägger stor vikt vid att du, så långt som möjligt, ska utvecklas och lyckas väl med dina studier. Som elev går du i skolan 179 dagar av året och därför är vår hållning att du ska förlägga din ledighet/resor till de dagar/perioder då du har lov.

Vi ser  ett mycket tydligt samband mellan frånvaro och vikande studieresultat och är därför också mycket restriktiva med att bevilja ledighet från skolarbetet.

Endast i undantag kan ledighet beviljas och beslut om beviljad ledighet grundas då på särskilda skäl och en samlad bedömning av elevens situation. Vi vill också betona att skolan inte alltid har möjlighet att prioritera stöd eller extra bedömningstillfällen för elever som beviljats ledighet.

Bland de omständigheter som beaktas inför beslut är frånvarons längd, elevens studiesituation, elevens möjligheter att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ledigheten lämnas in till mentor minst sju dagar före ledigheten för att beviljande av ledighet ska övervägas.

Senast uppdaterad: 7 januari 2020