Idrottsakademin golf

Foto: Fredrik Hjerling

För dig som vill utvecklas som golfspelare kan vi erbjuda en gymnasieutbildning där du ges möjlighet att få bättre balans i din tillvaro när det gäller skola, golf och fritid.

Golfakademins tränare ger dig stöd, kunskap och träning så att du ska kunna nå dina mål. Golfträningen sker inom ramarna för 400 poäng specialidrott. Tränare och elev utvecklar individuella träningsprogram med kontinuerlig uppföljning i förhållande till var och ens mål, behov, ambitioner och förutsättningar.

Utbildningen uppfyller de krav som Svenska Golfförbundet, Riksidrottsförbundet och Skolverket ställer på Nationellt godkänd idrottsutbildning.

Du kan välja Golfakademin i kombination med något av följande nationella program som vi erbjuder på Fredrika Bremergymnasiet: 

  • Naturvetenskapliga programmet
  • Samhällsvetenskapliga programmet (inriktning beteende)
  • Ekonomiprogrammet
  • Teknikprogrammet (inriktning design- och produktutveckling, teknikvetenskap)
  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Försäljnings- och serviceprogrammet

Golfakademin samarbetar med Haninge GK där golfträningen bedrivs. Eleverna får ett "skolmedlemskap" där de får träna/spela obegränsat på klubben under skoltid 8:00 - 17:00

Ansvarig för Golfakademin utbildning är:
Adam Adolfsson - Akademiansvarig Golf/Huvudtränare Haninge GK

Här gör du din ansökan till NIU - golf inför läsåret 2023/2024.

Följ oss på Instagram, Fredrikabremergolf.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022