Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Elevhälsa

Fredrika Bremergymnasiet har ett elevhälsoteam som består av olika professioner som samverkar för att skapa en god lärandemiljö för eleverna.

I elevhälsoteamet ingår specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Vi har också tillgång till skolpsykolog, skolläkare samt gymnasiets närvaroteam. Vår målsättning är att utifrån våra olika yrkesroller och kompetenser skapa goda förutsättningar för att eleverna under sin skoltid ska utvecklas positivt och fullfölja sina studier.

Vårt arbete med elevhälsan

En viktig del av elevhälsans arbete är att identifiera elever i behov av stöd så tidigt som möjligt och att säkerställa att de får adekvat stöd och hjälp. Elevhälsan har ett speciellt ansvar för elever med kroniska sjukdomar, psykisk och psykosocial ohälsa, funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter. Vi uppskattar att föräldrar till elever med behov av stöd kontaktar oss. Självklart kan du som elev också ta kontakt med oss direkt.

Elevhälsan har även några andra av skolans nyckelpersoner knutna till sig, elevstödjare och elevhälsans praktiksamordnare. Dessa personer är mycket viktiga i arbetet med att stödja våra elever i sin utveckling mot målen.

Skolsköterskor

På Fredrika Bremergymnasiet finns fyra skolsköterskor och vi arbetar främst hälsobefrämjande genom att försöka motivera elever till att bevara samt förbättra sin fysiska och psykiska hälsa med hjälp av sunda levnadsvanor. Detta görs utifrån en helhetssyn där kropp, själ, miljö och sociala faktorer ses i ett sammanhang.

Alla elever erbjuds:

 • hälsosamtal i årskurs 1
 • ingen öppen mottagning under Coronapandemin. Endast bokade besök via V-klass
 • enklare sjukvårdsinsatser
 • hänvisning till vidare vård eller skolläkare
 • stödsamtal, rådgivning eller gruppsamtal
 • vaccinationsuppföljning enligt skolhälsovårdens vaccinationsprogram
 • hjälp vid sjukdom och olycksfall som inträffar under skoltid.

Skolkuratorer

Skolkuratorn är en stödfunktion i skolan för elever, föräldrar och personal. Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn av eleven med fokus på relationer till sin omgivning, familj och skola.

Skolkuratorn arbetar med psykosociala insatser riktade till enskilda eller grupper av elever samt med förebyggande och hälsofrämjande insatser i syfte att skapa en lärandemiljö där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen men också möjlighet att utvecklas socialt och emotionellt.

Skolkuratorn kan ge dig råd och vägledning i många olika frågor, till exempel:

 • skolsituationen
 • hemsituationen
 • känsla av utanförskap eller kränkande/diskriminerande handling eller händelse
 • föräldrarelationer, kompisrelationer, kärleksrelationer
 • psykisk- och psykosocial ohälsa
 • missbruk, av tex alkohol, droger, spel, sex, mat
 • sömn och stress
 • sorg och kris
 • kontakt med andra myndigheter, exempelvis Socialförvaltningen, Försäkringskassan, CSN, Ungdomsmottagningen, Hannamottagningen, psykiatrin.

Specialpedagoger

Specialpedagogen har till uppgift att i samverkan med skolan identifiera och analysera orsaker till elevers/gruppers svårigheter. Vi kan även hjälpa dig om du har svårigheter i kontakten med din mentor eller undervisande lärare.

Specialpedagogens uppgift är att stödja dig om du stöter på svårigheter med dina studier. Till specialpedagogen kan du komma med alla dina funderingar och frågor gällande din skolgång.

Specialpedagogerna kan hjälpa dig med:

 • anpassningar
 • kompensatoriska hjälpmedel
 • inlästa läromedel och skönlitteratur
 • stöd på skolan
 • studietips

Medling

På Fredrika Bremergymnasiet arbetar elevhälsan med medling vid konflikter. Det innebär att samtlig personal på skolan fått en grundläggande utbildning i skolmedling och elevhälsans personal och ett antal andra nyckelpersoner fått en mer djupgående utbildning och kontaktas vid större konflikter. Metoden går ut på att parterna ska mötas och lyssna på varandra med hjälp av medlare. Vill du veta mer, kontakta någon av skolans kuratorer.

Kontakt för den här sidan: fredrikabremergymnasiet@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020

Kontakt

Malin Birkare
Chef för elevhälsan
08-606 76 24
malin.birkare@haninge.se

Kontakt hos sköterska

Birgitta Ekström
Skolsköterska för program BA, EE, FT
08-606 76 25
birgitta.ekstrom@haninge.se

Marina Johansson Elefalk
Skolsköterska för program ES, IN, NA, TE, VF
08-606 92 19
marina.johanssonelefalk@haninge.se

Marcela Kümmerling
Skolsköterska för program BF, EK, HA, VO
08-606 77 86
marcela.kummerling@haninge.se

Sofia Fänge
Skolsköterska för program SA
08-606 78 91
sofia.fange@haninge.se

KONTAKT HOS SKOLKURATOR

Annie Häll
Skolkurator för program: BA, EE, FT
073-049 28 33
annie.hall@haninge.se

Annika Ahlkvist
Skolkurator för program: BF, EK, HA, VO
070-445 19 17
annica.ahlkvist@haninge.se

Emma Eriksson
Skolkurator för program: SA
076-140 75 30
emma.eriksson@haninge.se

Lena Pedersen Nurmi
Skolkurator för program: ES, IN, NA, TE, VF
070-605 44 96
pedersen.lena@haninge.se

 

 

Kontakt hos specialpedagog

Anna Binning
Specialpedagog för program: SA,
Ansvarar för autismspektrumtillstånd (AST)-verksamheten samt SVE/SVA speciallärare
072-239 54 43
anna.binning@haninge.se

Birgitta Lindell
Specialpedagog för program: ES, IN, NA, TE, VF
070-606 21 56
birgitta.lindell@haninge.se

Stefan Sahl
Specialpedagog för program: BF, EK, HA, VO
070-668 99 88
stefan.sahl@haninge.se

Hacer Vural
Specialpedagog för program: BA, EE, FT
070-678 44 42 
hacer.vural@haninge.se

ELEVHÄLSANS MOBILA TEAM

Marita Oldebäck
08-606 54 02
072-233 84 55
marita.oldeback@haninge.se

Ronny Arnstad
070-651 44 34
ronny.arnstad@haninge.se

TEAM HÄLSA

Magnus Persson
Skolpsykolog
070-2025382
magnus.persson@haninge.se
Elisabet Jädersten
Skolläkare
072-2490731
elisabet.jadersten@haninge.se

Relaterad information