Särskilda behov och extra stöd

Om du som elev behöver anpassningar eller stöd ska du räkna med att få det.

Varje lärare på Fredrika Bremergymnasiet ska anpassa undervisningen så att alla elever förstår och hänger med. Exempel på anpassningar kan vara:

  • talböcker eller upplästa läromedel
  • digitala hjälpmedel eller extra appar till iPaden
  • extra tid för att träna mer på något moment
  • förlängd provtid

Om det behövs mer än bara anpassningar finns ett omfattande stödsystem på vår skola:

  • specialpedagoger
  • speciallärare
  • elevassistenter
  • möjlighet för varje bitr rektor att styra extra resurser till de som behöver
  • många olika tekniska hjälpmedel

Senast uppdaterad: 8 augusti 2019