Studie- och yrkesvägledning

Till Fredrika Bremergymnasiets studie- och yrkesvägledare vänder du dig när du behöver ha hjälp med att granska olika valmöjligheter och ta ställning till framtidsfrågor när det gäller studier och yrken.

Du kan boka egen tid eller komma tillsammans med några kompisar.

Med studie- och yrkesvägledaren kan du till exempel prata om:

  • Studieplanering – din individuella studieplan
  • Behörighet till högre studier
  • Yrkesval och arbetsmarknad
  • Utlandsstudier
  • Din studiesituation

Studie- och yrkesvägledarna samarbetar tätt med skolans elevhälsa bland annat genom att delta i gemensamma möten flera gånger varje vecka.

 

Senast uppdaterad: 25 maj 2021