Modersmålsundervisning

Foto: Mostphotos

Elever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om de går i grundskolan eller på gymnasiet.

Förutsättningen för att få undervisning i modersmål är

  • Att eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • Att det finns minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning
  • Att det finns en lämplig lärare.

Endast ett språk kan läsas som modersmål. Modersmålsundervisning sker i regel efter elevens ordinarie skolundervisning. Vi samlar elever i olika undervisningsgrupper vilket kan innebära att eleven måste ta sig till en annan skola i kommunen.

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet skall vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Grundläggande kunskaper i språket krävs.

Minoritetsspråken

Elever tillhörande något av de nationella minoritetsspråken: samiska, finska, meänkieli, romani, chib eller jiddisch har utökade rättigheter till modersmålsundervisning både i grundskolan och i gymnasiet.

Samtliga är undantagna kraven att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och att det ska finnas minst fem elever som önskar läsa samma språk inom kommunen. Elever inom grundskolan behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål. Dock måste de som läser modersmålet i något minoritetsspråk i gymnasiet ha goda kunskaper i språket för att få undervisning i ämnet.

Modersmålsundervisningen är avgiftsfri.

Ansök om undervisning i modersmål

Blanketten för ansökan om modersmål får eleven antingen på skolan eller så kan den laddas ner via rutan här till höger.

  • Går eleven på gymnasium ska blanketten ska fyllas i och lämnas direkt till mentor eller rektor på skolan.
  • Går eleven i grundskolan ska ifylld blankett skickas med post till modersmålsenheten, adress finns högst upp på denna sida.

Om du går i en friskola så kontakta din rektor för mer information.

Studiehandledning

Elever som inte har tillräckliga färdigheter i svenska språket för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan, har rätt att få studiehandledning på sitt eget modersmål. Studiehandledning innebär att eleven får hjälp, via sitt modersmål, att förstå och ta del av undervisning i olika ämnen. Studiehandledningen kan ske individuellt eller i grupp på elevens egen skola.

Vilka ämnen man ska få studiehandledning i beror på varje elevs behov.

Kontakt

Maria Flodqvist
Tf Chef, Flerspråkigt center
08-606 70 66
maria.flodqvist@haninge.se

Postadress:
Haninge kommun
UBF/CLH/Flerspråkigt center
136 81 Haninge

Kontakt för den här sidan: fredrikabremergymnasiet@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 juni 2018