Föräldrasamverkan

Föräldrar Foto: Leif Drotz

Att ha en god och tät kontakt med föräldrar och vårdnadshavare till våra elever är mycket viktigt för oss på Fredrika Bremergymnasiet. Det är också viktigt att du som förälder engagerar dig i ditt barns skolarbete och känner till hur det går i skolan.

Ibland vill ungdomar undvika att föräldrarna engagerar sig i deras skolgång under gymnasiet men det är vår övertygelse att ett bra samarbete med hemmet bidrar till ungdomarnas kunskapsutveckling och i slutändan goda resultat.

Som förälder är du alltid välkommen att kontakta oss om det är något som du undrar över eller om du bara vill komma med synpunkter.

IT-plattformen Vklass

Vklass är Fredrika Bremergymnasiets pedagogiska IT-plattform. Här finns studieresultat, omdömen, närvarostatistik och annan viktig information som rör elevernas skolgång. Vklass är också vårt huvudsakliga verktyg för kommunikation mellan elever och lärare, och till viss del föräldrar.

Alla vårdnadshavare får inloggningsuppgifter till Vklass. Dessa distribueras med vanlig post i samband med läsårsstart. Kontakta receptionen om du saknar dessa uppgifter efter 5 september.

Informationsmöte

Föräldrar till elever i årskurs 1 bjuds in till ett informationsmöte under höstterminen. Vi informerar om våra generella rutiner, Vklass samt om sådant som är programspecifikt.

Utvecklingssamtal

Du som förälder/vårdnadshavare kommer att bli inbjuden till utvecklingssamtal tillsammans med elevens mentor en gång per termin. Inför utvecklingssamtalet har mentor samlat in information från alla undervisande lärare om elevens kunskapsutveckling. Utvecklingssamtalen sker i samband med att lärarna har skrivit omdömen i varje kurs. En myndig elev får själv välja om förälder ska vara närvarande vid utvecklingssamtalet.

Senast uppdaterad: 25 januari 2023