Motorbranschcollege

Fredrika Bremergymnasiet erbjuder sedan ett antal år tillbaka Fordons- och transportprogrammet med fyra inriktningar. Nu blir programmet certifierat inom motorbranschcollege, en certifiering som sätter skolan på kartan, stärker kopplingen till näringslivet och breddar vägen för programmets elever och deras framtida möjligheter på arbetsmarknaden.

Motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov. De kommande tre åren behöver branschen anställa 5300 personer. Det innebär att jobb väntar varje elev som väljer gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar. Sedan många år tillbaka finns Fordons- och transportprogrammen på Fredrika Bremergymnasiet och programmet har en stark koppling till yrkeslivet.

-        Den här certifieringen är viktig för Fredrika Bremergymnasiet, den intygar det arbete som skolan lagt ner på programmet och styrker den kvalitén som de levererar. Den stärker banden mellan elev, skola, företag och bransch och säkerställer att eleven får den utbildning och kompetens som behövs ute i branschen, säger Sten Hedlund, biträdande rektor för fordons- och transportprogrammet.

Certifieringen från Motorbranschcollege är en kvalitetsstämpel som syftar till att stärka kompetenssörjningen i branschen. Organisationen lägger stor vikt på ett nära samarbete mellan skola, företag och bransch för att säkerställa relevant skolgång, nätverkande mellan elev och kommande arbetsplats och ett ansvar för kompetensbehovet. En rad olika företag, så som Bilia, Olofssons Bil, Toyota Sweden AB och Volvo Lastvagnar, samarbetar med motorbranschcollage och erbjuder därigenom relevant teknik under utbildningarna och kompetensutveckling av lärare.

-        Det är otroligt glädjande att vi gått i mål med certifieringen. Det innebär att fordons- och transportprogrammet vid Fredrika Bremergymnasiet får den kvalitetsstämpel som den förtjänar, och samtidigt innebär det att vi stärker kopplingen mellan elever och arbetsliv, säger Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Maria Fägersten (S).

Senast uppdaterad: 20 oktober 2021