En trygg skola med positiv stämning

Bild tagen uppifrån på elever

Resultatet från årets gymnasieenkät (StorSHLMs-enkäten) har kommit och våra elever i åk 2 är tydliga.

De går på en trygg skola med kunniga lärare och rekommenderar gärna sin skola eller sitt program till andra. Det råder en positiv stämning på skolan med god arbetsro på lektioner och man är nöjd med skolans arbete mot mobbning. Det som fortfarande kan bli bättre är elevernas inflytande över undervisningen och information om hur man ligger till i kurserna. Vi tackar alla 512 elever som svarat på enkäten och gett oss fin feedback kring vad vi redan gör bra och vad vi kan göra bättre!

Senast uppdaterad: 8 april 2022