Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Distansundervisning på Fredrika Bremergymnasiet

Idag har Haninge Kommun beslutat att följa regeringens rekommendationer vad gäller distansundervisning för gymnasieskolan.

En person med fingrarna över tangentbordet på en laptop. Foto: Mostphotos

Det betyder att det från och med imorgon onsdag 18/3 inte kommer att bedrivas undervisning på plats på Fredrika Bremergymnasiet. Undervisningen kommer fortfarande att pågå, men vi använder Vklass, Google Classroom och andra digitala verktyg för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig så mycket som möjligt av innehållet hemifrån eller på annan plats.

Skolan kommer att vara öppen dagligen mellan 07-16 (fredag 07-15) för elever som behöver hämta material eller dator. Om du saknar lösenord till Vklass måste du kontakta din mentor som hjälper dig med ett nytt lösenord.

Den fjärrundervisning som sker från och med imorgon kommer att utgå från befintligt schema. Det betyder i praktiken att eleverna har svenska på distans när de i det ordinarie schemat skulle ha haft svenska på plats. Detta gör vi både för att ge god struktur till såväl elever som lärare.

För de fåtal elever som inte har tillgång till internet hemmavid för att följa fjärrundervisning kommer vi att erbjuda speciallösningar. Kontakta din mentor som vidarebefordrar detta till personal i elevhälsan.

Elevhälsan kommer också att ta ansvar för elever i behov av särskilt stöd för att de i så stor mån som möjligt ska få anpassningar utifrån fjärrundervisning. Om du som elev eller förälder känner dig orolig kring detta, kontakta berörd biträdande rektor som hänvisar frågan till rätt elevhälsopersonal.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) fortsätter som vanligt för elever på yrkesprogram om inte de berörda praktikplatserna och handledarna beslutar annat. Jag vill särskilt rikta ett stort tack till de handledare och elever som gör sin APL på Barn- och Fritidsprogrammet och Vård- och Omsorgsprogrammet. I det läge vi befinner oss i nu behövs all tänkbar personal på förskolor och sjukhus. Ni gör skillnad och får samhället att fungera i en allvarlig kris. Tack!

CSN har beslutat att nu införa en undantagsperiod vad gäller frånvarorapportering. Det betyder att elever behåller sitt studiemedel även om skolan stängs eller går över till fjärrundervisning. Vi kommer dock som skola att bokföra närvaro/frånvaro i Vklass för att själva hålla koll på om elever kunnat tillgodogöra sig fjärrundervisningen. Detta blir av stor vikt när vi sedan planerar resten av terminen.

Vad gäller de elever vi har som bor på elevhem så har vi beslutat att boendet där blir hyresfritt så länge skolan håller stängt.

Från och med nu kommer det inte heller att gå att träna på dagtid i Torvalla sporthall. Ingen spontanidrott kommer att tillåtas i hallen. Vår skolidrottsförening kommer inte heller att ha någon verksamhet. Däremot uppmuntrar vi självklart fysisk aktivitet utomhus som ett avbrott i studierna!

Avslutningsvis vill jag särskilt uppmana alla föräldrar att stötta våra ungdomar i den disciplin och de rutiner som kommer att krävas för att fjärrundervisning ska fungera på bästa sätt. Vi har idag ägnat hela dagen åt att konkret planera detta och jag vet att såväl lärare som annan personal i skolan just nu gör sitt yttersta för att på rekordtid ställa om till något som saknar motstycke i svensk skola rent historiskt. jag hoppas att ni har förståelse för att vi inte har svar på alla frågor ännu, men att vi jobbar på det!

Se till så att era barn nu tar hem allt nödvändigt material och dator. Säkerställ att de har fungerande inloggningar och kom gärna överens med ert barn om att ni också får tillgång till inloggningen. Respektive mentor och undervisande lärare kommer att gå ut med mer detaljerad information om vad som gäller i just deras klass eller kurs.

En undran är säkert hur lång tid detta kommer att gälla och om sådant som slutbetyg, studentfirande och nationella prov kommer att påverkas. I nuläget kan vi inte ge er något besked kring när vi kan återgå till reguljär undervisning igen. Självklart kommer vår ordinarie planering för betygsättning, prov och studenten att påverkas men på vilket sätt är för tidigt att säga i nuläget. När vi vet mer om detta går ny information ut på Vklass.

Den samlade känslan i personalen på Fredrika Bremergymnasiet är att vi kommer att fixa detta. Jag hoppas nu att ni, såväl elever som vårdnadshavare, känner detsamma efter min information. För ska vi klara det här på ett bra sätt, då måste vi göra det tillsammans. Tack på förhand!

Rektor Stellan

Senast uppdaterad: 17 mars 2020