Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Dembra - nytt pilotprojekt på Fredrika

Lärare och skolledare från Fredrika Bremergymnasiet medverkade vid uppstartsmöte för DEMBRA (Demokratisk beredskap mot rasism och anitsemitism) i Oslo. Vår skola är en av de första gymnasieskolorna i Sverige som nu genomför ett pilotprojekt som syftar till att stärka arbetet mot fördomar och för kritiskt tänkande och demokratisk fostran.

Dembra har utvecklats i Norge på uppdrag från norska myndigheter och har prövats ut på 52 skolor i Norge.

Utgångspunkten i Dembra är att det bästa sättet att förebygga attityder som hotar demokratin – såsom gruppfientlighet och antidemokratiska ideologier – är en demokratisk kultur baserad på deltagande och kritiskt tänkande.

Dembra är utformat med utgångspunkt itvå frågor: Vad har en förebyggande effekt mot antisemitism, rasism och odemokratiska attityder? Hur kan lärare och skolor stärka arbetet med att skapa en inkluderande skolmiljö? Svaren sammanfattas i Dembras fem principer:

1) Deltagande och inkludering
2) Kunskap och kritiskt tänkande
3) Mångfaldskompetens
4) Ägarskap och förankring
5) Skolan som helhet

Fredrika Bremergymnasiet har under februari månad genomfört en enkätundersökning bland elever och personal vars resultat utgör en nulägesbild av skolans behov. Utifrån resultatet kommer aktiviteter och utbildningsinsatser att genomföras i ett antal klasser på skolan under det närmaste året.

 

Senast uppdaterad: 25 mars 2019