Introduktionsprogrammet

Foto: Kenneth Hellman

Introduktionsprogrammet ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. På Fredrika Bremergymnasiet har vi fyra olika introduktionsprogram - Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion samt Språkintroduktion.

Preparandutbildning (PREP)

Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program. Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig.

Utbildningen utformas för varje enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt för en elev att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid. På Fredrika Bremergymnasiet tar vi in cirka 16–20 PREP-elever per år.


Programinriktat individuellt val (PRIV)

PRIV är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Du läser de flesta kurser tillsammans med elever på ett nationellt program samtidigt som du läser de kurser som saknas för behörighet.

På Fredrika Bremergymnasiet har vi PRIV mot Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.


Yrkesintroduktion (YI)

Yrkesintroduktion är för dig som saknar godkända betyg för att bli antagen till ett yrkesprogram. På YI får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att söka arbete eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Vi har Yrkesintroduktion med inriktning mot:

  • Barn- och fritid
  • Bygg- och anläggning
  • Fordons- och transport
  • Vård- och omsorg

Yrkesintroduktion ska vara en flexibel utbildning på 1–3 år som ska leda direkt ut i arbetslivet. Den vänder sig till elever som vill ha en praktisk yrkesutbildning utan att läsa in ett helt gymnasieprogram. Vår målgrupp är elever som är obehöriga till nationellt program, men som är intresserade av ett yrke inom våra kompetensområden.

YI är lämpligt för elever som vill ha en praktisk yrkesinriktning som kan leda direkt ut i arbetslivetvill ha möjlighet till mycket arbetsplatsförlagt lärandevill ha möjlighet att läsa grundskolans teoretiska ämnen i kombination med inslag från gymnasieskolans karaktärsämnenvill läsa i ett lugnare tempo med lärare som har tid.

YI-varianten Kulturhantverket

Kulturhantverket riktar sig till ungdomar mellan 16 och 24 år som inte avslutat gymnasiet och som gillar att snickra och måla.

Läs om Kulturhantverket


Språkintroduktion (SPRINT)

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. SPRINT är inte sökbart hos oss läsåret 2018/2019.

Kontakt för den här sidan: fredrikabremergymnasiet@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 september 2018