Skolstart åk 1, uppropstider:

Datum:
Plats: Samling i aulan

Upprop i stora aulan, därefter samling med mentorer i respektive klassrum. 

kl. 10:00 – ca 14:00 
BA + IMYRKBA + IMVBA
BF + IMYRKBF + IMVBF
EE + IMVEE
FT + IMYRKFT + IMVFT
HA + IMVHA
IN + IMVIN
VF
VO + IMYRKVO + IMVVO 

kl. 11:00 - ca 15:00 
EK
ES + IMVES
NA
SA
TE + IMVTE 

Välkomna! 
Skolledningen 
tillsammans med all personal på Fredrika Bremergymnasiet 

Senast uppdaterad: 8 augusti 2019