Nationellt prov svenska 1 / sva 1, del B

Datum:
Tid:
Plats: Aulan

Alla elever på yrkesprogram åk1,
120 min för elever som följer svenska 1
180 min för elever som följer sva 1

Senast uppdaterad: 5 mars 2020