Narkotika - en miljökatastrof

Hela vecka 43 finns utställningen "Narkotika - en miljökatastrof" vid aulan i Fredrika Bremergymnasiet.

Utställningen är en utställning för pedagoger, elever och andra vuxna i skolan. Utställningens syfte är att ge kunskap och inspiration om hur ämnet kan tas upp i undervisning och i diskussioner. Fördjupningsmaterial för pedagoger finns vid utställningen.

Utställningen är en del av vårt AKTA-projekt som vi introducerar senare i höst. Inom AKTA-projektet kommer ett antal utvalda klasser i åk1 att fördjupa sig i konskevenserna av alkohol och narkotika samt trafiksäkerhetsfrågor.

Kontakt för den här sidan: fredrikabremergymnasiet@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 oktober 2018