Prövningar 14 januari

Foto: Mostphotos

Den 14 januari 2019 finns möjlighet för dig som slutat gymnasiet att göra prövningar i vissa gymnasiekurser hos oss på Fredrika Bremergymnasiet.

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand enligt den nationella kursplanen som du finner på skolverkets hemsida och sedan tentar av hela kursen. För att få göra en prövning måste du ha fyllt 20 år eller avslutat en gymnasieutbildning.

Prövningen består av en skriftlig del (skrivs i aulan på Fredrika Bremergymnasiet och kan ta upp till fyra timmar) och i vissa kursprövningar kan även ytterligare muntliga uppgifter/prov ingå. Det sammanlagda resultatet av dessa utgör ditt betyg. Dina kunskaper bedöms av en legitimerad lärare. Du får inte göra en prövning på en kurs du redan är inskriven på.

Observera att du endast kan pröva i en kurs per tillfälle

I laborativa kurser ska genomförda laborativa moment styrkas med intyg från tidigare skola.

Kurser där prövning erbjuds i januari 2019

Följande kurser går att genomföra prövning i denna omgång:

  • Svenska 1, Svenska 2, Svenska 3
  • Engelska 5, Engelska 6
  • Matematik 1a, Matematik 2c, Matematik 3c
  • Fysik 1a

Avgift och deadline

För att få genomföra prövning måste du betala en avgift på 500kr. Vi har ett begränsat antal platser till våra prövningstillfällen och anmälan stänger när vi har nått vårt maxantal, deadline är 6 januari 2019. Den 7 januari får du faktura hemskickad till dig. Senast den 12 januari ska prövningsavgiften vara betald.

Vi har ingen reservlista. Avgiften betalas inte tillbaka vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället. Om man kommer försent till provtillfället så dras den tiden av från den totala provtiden, d.v.s. man får inte sitta längre tid p.g.a. försening. Anmälan till prövningen är bindande (även kursvalet är bindande).

Genomförande av prövning

När din fullständiga anmälan lämnats in via länken här på sidan, får du inbetalningsfaktura hemskickat till dig och informationen om vilken lärare som kommer att vara ansvarig i den kursen du gör prövning i. Du ansvarar själv för att ta kontakt med läraren efter att du genomfört din skriftliga delen.

Vid prövningstillfället ska du uppvisa legitimation. Prövningens samtliga prov/skrivningar och muntliga redovisningar ska genomföras under den anmälda perioden.

Kontakt för den här sidan: fredrikabremergymnasiet@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 december 2018