ESE filmprojekt

Foto: Martin Fermgård

Under vårterminen 2018 har eleverna i kursen Medieproduktion 2 tillsammans jobbat med att spela in en kortfilm kallad ”Thomas”.

Filmen har eleverna själva bestämt handling och skrivit manus till. Filmprojektet har varit en träning i att träda in i de olika roller som finns vid en filminspelning och eleverna har därför under projektet haft olika arbetsroller som regissör, filmfotograf, skådespelare etc.

Kontakt för den här sidan: fredrikabremergymnasiet@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 augusti 2018