Hur skapar vi en trygg skolmiljö för våra barn och ungdomar?

Foto: Mostphotos

Den 25 april är det dags för vårens skoldialog då Haninge kommun berättar om sitt trygghetsskapande arbete i förskolan och skolan. Passa på att ställa dina frågor till politiker, utbildningsdirektör, skolpsykologer, chefer och rektorer.

Tid: Torsdag 25 april klockan 18.00–20.00
Plats: Kulturhuset, Auditoriet, Poseidons torg 8 i Handen
Tema: Trygghetsskapande arbete i förskolan och skolan

Fika serveras.

Moderator, Henrik Lindh, utbildningsdirektör. 

Kvällens program

Kl. 18:00 Värdarna hälsar välkommen! 

Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden, Maria Fägersten (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Henrik Lindh, utbildningsdirektör.

Kl. 18:10 Inledning 
Åsa Harge, tf. förskolechef, Pär Olsson, grundskolechef, Robert Aspfors, tf. gymnasie- och vuxenutbildningschef

Kl. 18:20 Trygghetsskapande arbete med samarbetsinriktad problemlösning (CPS) i grundskolan 
Tuija Lehtinen, skolpsykolog och Ulrika Pettersson, rektor Vendelsömalmsskolan

Kl. 18:40 ICDP - ett verktyg för att samspel mellan barn och vuxna inom förskolan
Jessica Gillerud, förskolechef södra Jordbros förskoleenhet och Maria Sandström, förskolechef Åby förskoleenhet berättar om hur de arbetar med dessa verktyg inom förskolan

Kl. 19:00 PAX - en evidensbaserad metod för trygghet och studiero i klassrummet 
Sanna Berg, skolpsykolog

Kl. 19:20 Trygghetsförebyggande arbetet på gymnasiet
Marie Jonsson, rektor Riksäpplets gymnasium och Christine Arvidsson, tf. rektor Fredrika Bremergymnasiet

Kl. 19:40 Mandat och befogenheter när något händer 
Åsa Harge, tf. förskolechef, Pär Olsson, grundskolechef, Robert Aspfors, tf. gymnasie- och vuxenutbildningschef

Kl. 20:00 Avslutning

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 april 2019