Full distansundervisning på Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet

Foto: MostPhotos

I och med Folkhälsomyndigheten nya råd har Haninge kommun beslutat att ställa om till distansundervisning för gymnasieskolorna i kommunen. Från och med den 7 december rekommenderas alla gymnasieskolor bedriva undervisning helt på distans.

Beslutet kring distansundervisning på heltid gäller mellan den 7 december och den 24 januari. Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet bedriver sedan tidigare växelvis distansundervisning, vilket underlättar för övergång till full distansundervisning. Lärare på respektive skola ansvarar för att tydliggöra vilka elever som ska kallas in för praktiska moment, stöd och prov under denna period. Skolorna kommer även att informera mer specifikt om hur övergången kommer att ske. För de elever som behöver kommer det finnas möjlighet att hämta lunch under perioden. Mer information till elever och vårdnadshavare läggs ut i V-klass. Det är viktigt att komma ihåg att distansundervisningen inte är en förlängning av jullovet. Beslutet gäller inte gymnasiesärskola.

Att gymnasieskolor nu rekommenderas att delvis stänga och därmed övergå till fjärr- och distansundervisning utgör ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder.
Det du gör, gör skillnad. Följ de allmänna råden gällande bland annat att hålla avstånd även på fritiden, stanna hemma om du är sjuk eller har symptom och tvätta händerna.

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen. 

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 december 2020